معرفی تجارت یک ونیم میلیارد دلاری ایران

به گزارش شهر سرگرمی، خبرنگاران : شرایط تجارت تجهیزات برقی ایران آنالیز شد. داده های آماری بیانگر آن است که در سال گذشته تجارت تجهیزات برقی ایران حدود 5/ 1 میلیارد دلار بوده است که از این میزان حدود 203 میلیون دلار متعلق به صادرات و حدود 3/ 1 میلیارد دلار مربوط به واردات این تجهیزات بوده است.

معرفی تجارت یک ونیم میلیارد دلاری ایران

به گزارش خبرنگاران این در حالی است که صادرات و واردات تجهیزات برقی در سال 97 نسبت به سال 96 به ترتیب با کاهش 1/ 18 درصدی و 6/ 20 درصدی همراه بوده است.

مطابق با ارزیابی ها، شاخص ترین عامل افت صادرات تجهیزات برقی کشور، کاهش صادرات سیم و کابل و موتورها و موثرترین عامل افت واردات، کاهش واردات لامپ و لوله های برقی بوده است. آنالیز آمارها همچنین نشان می دهد، صادرات تجهیزات برقی ایران در سال 1397 به مقصد 52 کشور انجام شده که عمده ترین مقاصد کشورهای افغانستان، عراق، ترکیه و سوریه بوده است. همچنین ایران در سال 97 از 68 کشور دنیا تجهیزات برقی وارد نموده است که عمده ترین آنها کشورهای چین، امارات متحده عربی و آلمان بوده اند.

صنعت برق ایران در سال های گذشته، به سمت صادرات کالا و خدمات مهندسی توجه بیشتری نشان داده است و با توجه به رویکردی که در پروژه های زیرساختی دولت در حوزه برق در سال های اخیر رخ داده است، اهمیت استراتژی صادرات برای مدیران و صاحبان کسب وکار این صنعت دو چندان شده است، هر چند مسائل ناشی از تحریم، فرایند توسعه صادرات صنعت برق را کاهش داده است. در عین حال، ظرفیت های بالقوه ای در این صنعت وجود دارد که می تواند در استراتژی توسعه صادراتی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین تحلیلگران این صنعت معتقدند با توجه به اهمیتی که موضوع صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی داشته است، احتیاج به شناخت واقعی از وضع موجود و تحلیل شرایط براساس آمار و ارقام واقعی اهمیت فوق العاده ای پیدا نموده است.

صنعت برق ایران در دو بخش ساخت کالا و تجهیزات برقی و همچنین خدمات فنی و مهندسی و ساخت تاسیسات برقی مانند ساخت نیروگاه، خطوط انتقال و پست فعال است. بر اساس آخرین آمار ثبتی کشور هم اکنون 517 شرکت سازنده در بخش کالا و تجهیزات فعال هستند و نزدیک به 200 شرکت پیمانکار و مشاور دارای گواهینامه رتبه بندی رشته نیرو در این صنعت فعالیت می نمایند. حال در تازه ترین خبرها معاونت آنالیز های مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گزارشی مروری بر شرایط تجارت تجهیزات برقی در سال 1397 داشته است.

ارزیابی ها نشان می دهد تجارت تجهیزات برقی ایران در سال 1397 حدود 5/ 1 میلیارد دلار بوده که حدود 203 میلیون دلار آن مربوط به صادرات و حدود 3/ 1 میلیارد دلار آن مربوط به واردات این تجهیزات است. صادرات و واردات تجهیزات برقی در سال 1397 نسبت به سال گذشته به ترتیب با کاهش 1/ 18 و 6/ 20 درصدی همراه بوده است. موثرترین عامل در کاهش صادرات تجهیزات برقی ایران، کاهش صادرات سیم و کابل و موتورها (با سهم حدود 4/ 12 درصدی از کل رشد صادرات تجهیزات برقی) و موثرترین عامل در کاهش واردات تجهیزات برقی در سال 1397، کاهش در واردات لامپ و لوله های برقی (با سهم حدود 7 درصدی از کل رشد واردات تجهیزات برقی) بوده است. تراز تجاری تجهیزات برقی ایران در سال 1397، منفی 1/ 1 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1396 حدود 298 میلیون دلار بهبود یافته است.

از سوی دیگر، شرایط تجارت تجهیزات برقی در سال 1397 نشان می دهد صادرات و واردات وزنی تجهیزات برقی در سال 1397 به ترتیب برابر با 34 هزارتن و 112هزار تن بوده که این مقادیر نسبت به سال 1396 به ترتیب با کاهش 10 و 41 درصدی همراه بوده است. مطابق با ارزیابی ها متوسط قیمت صادرات و واردات تجهیزات برقی در سال 97 به ترتیب برابر با حدود 6 دلار بر کیلوگرم و حدود 12 دلار بر کیلوگرم بوده که این مقادیر نسبت به سال گذشته به ترتیب با کاهش 9 درصدی و افزایش 33 درصدی همراه بوده است.

صادرات تجهیزات برق

در سال 1397 سهم صادرات سیم و کابل (تقریبا 145میلیون دلار)، موتور و ژنراتورهای برق، مولدها و کنورتیسورهای دوار برق (تقریبا 4/ 13 میلیون دلار) و ترانسفورماتورهای برقی، مبدل های استاتیک و القانماینده ها (تقریبا 8/ 11میلیون دلار) به ترتیب حدود 71درصد، 6/ 6 درصد و 8/ 5 درصد بوده که از سایر گروه ها بیشتر است. در میان گروه کالاهای تجهیزات برقی در سال 1397 نسبت به سال 1396، ارزش صادرات آهنرباهای الکتریکی، لامپ و لوله های برقی رشته ای یا تخلیه الکتریکی، تابلو، پانل، کنسول و... برای کنترل الکتریکی یا توزیع برق به ترتیب با رشد حدود 165 درصدی، 71 درصدی و 63 درصدی همراه بوده است.

صادرات تجهیزات برقی ایران در سال 1397 نسبت به سال 1396 با حدود 18 درصد کاهش همراه بوده است. موثرترین عامل در کاهش صادرات تجهیزات برقی ایران، کاهش صادرات سیم و کابل (با سهم حدود 4/ 12 درصدی از کل رشد صادرات) و موتورها، ژنراتور و مولدهای برق (با سهم حدود 2/ 9 درصدی از کل رشد صادرات) بوده است.

آنالیز آمارها نشان می دهد صادرات تجهیزات برقی ایران در سال 1397 به مقصد 52 کشور انجام شده است. عمده ترین مقاصد صادرات تجهیزات برقی ایران در این سال، کشورهای افغانستان، عراق، ترکیه و سوریه به ترتیب با سهم حدود 60 درصدی، 32 درصدی، 2 درصدی و 5/ 1 درصدی از کل ارزش صادرات تجهیزات برقی ایران بوده است. همچنین آنالیز ها نشان دهنده آن است که صادرات تجهیزات برقی در سال 1397 به کشورهای پاکستان، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و کویت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. برای مثال، صادرات تجهیزات برقی به پاکستان در سال 1397 نسبت به سال 1396 حدود 13 برابر افزایش یافته است. با وجود اینکه در سال 1397 عمده صادرات ایران به کشورهای افغانستان و عراق صورت پذیرفته، اما نسبت به سال 1396 به ترتیب با کاهش حدود 21 درصدی و 16 درصدی همراه بوده اند.

سیم و کابل، دستگاه های الکتریکی برای سوئیچینگ یا مدارهای محافظ الکتریکی و انباره های برقی به ترتیب با سهمی حدود 85 درصد، 7 درصد و 6 درصد از کل ارزش صادرات به افغانستان، عمده ترین گروه های کالایی تجهیزات برقی هستند که به این کشور صادر می شوند. همچنین عمده ترین گروه های کالایی تجهیزات برقی که به کشور عراق صادر می شوند به ترتیب با سهم 59 درصدی، 17 درصدی و 11 درصدی از کل ارزش صادرات تجهیزات برقی به این کشور شامل سیم و کابل، موتورها، ژنراتور و مولدهای برق و ترانسفورماتورهای برقی، مبدل های استاتیک و القا نماینده ها هستند.

واردات تجهیزات برقی

در سال 1397، سهم واردات موتورها، ژنراتور و مولدهای برق (تقریبا 494 میلیون دلار) و تابلو، پانل، کنسول و... برای کنترل الکتریکی یا توزیع برق (تقریبا 143 میلیون دلار) از کل واردات تجهیزات برقی به ترتیب حدود 38 درصد و 11 درصد بوده که از سایر گروه های تجهیزات برقی بیشتر است. در سال 1397 نسبت به سال گذشته، در میان گروه کالاهای تجهیزات برقی تنها ارزش واردات خازن های برقی و انواع دیودها، ترانزیستورها، وسایل غیرهادی به ترتیب با حدود 6 درصد و 3 درصد رشد همراه بوده و ارزش واردات سایر گروه ها کاهش یافته است. همان طور که پیش تر نیز اشاره شد واردات تجهیزات برقی در سال 1397 نسبت به سال گذشته با کاهش حدود 21 درصدی همراه بوده است. با توجه به داده های اعلام شده، موثرترین عامل در کاهش ارزش واردات تجهیزات برقی در سال 1397، کاهش واردات لامپ و لوله های برقی رشته ای یا تخلیه الکتریکی (با سهم حدود 7درصدی از رشد کل واردات)، دستگاه های الکتریکی برای سوئیچینگ یا مدارهای محافظ الکتریکی (با سهم حدود 3 درصدی از رشد کل واردات) و تابلو، پانل، کنسول و... برای کنترل الکتریکی یا توزیع برق (با سهم حدود 2 درصدی از رشد کل واردات) بوده است. ایران در سال 1397 از 68 کشور دنیا تجهیزات برقی وارد نموده است که عمده ترین آنها کشورهای چین، امارات متحده عربی و آلمان به ترتیب با سهم حدود 41 درصدی، 19 درصدی و 8 درصدی از کل ارزش واردات تجهیزات برقی ایران بوده اند. پس از این کشورها به ترتیب جمهوری کره با سهم 75/ 5 درصد، ایتالیا با سهم 71/ 5 درصد، ترکیه با سهم 1/ 5 درصد، فنلاند با سهم 11/ 3 درصد، سوئد با سهم 45/ 1 درصد، اسپانیا با سهم 45/ 1 درصد، انگلستان با سهم 1/ 1 درصد، قبرس با سهم یک درصد، هند با سهم 91/ 0 درصد، فرانسه با سهم 91/ 0 درصد، تایوان با سهم 88/ 0 درصد و هنگ کنگ با سهم 88/ 0 درصد عمده ترین مبادی وارداتی تجهیزات برقی ایران هستند.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 9 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: fun30t1.ir شناسه مطلب: 656

به "معرفی تجارت یک ونیم میلیارد دلاری ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معرفی تجارت یک ونیم میلیارد دلاری ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید