پینگ پنگ

2 برد و 10 باخت در کارنامه نمایندگان ایران

خبرنگاران: پینگ پنگ بازان کشورمان به 2 برد و 10 شکست در بخش انفرادی تورنمنت بین المللی تنیس روی میز رده های سنی در چین دست یافتند.

28 بهمن 1398

دهخدا: صندلی پانزدهم تا بیست وپنجم را در یونیورسیاد 2019 پیش بینی می کنیم، در فدراسیون فضای ناامیدی وجود ندارد

محمدرضا دهخدا، رئیس فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی در خصوص آخرین وضعیت کاروان ایران در المپیک دانشجویان مطالبی را مطرح کرد.

20 خرداد 1398

بازتاب برگزاری روز ملی پارالمپیک در سایت IPC

سایت کمیته بین المللی پارالمپیک در گزارشی به برگزاری روز ملی پارالمپیک در ایران پرداخت.

24 اسفند 1397